The content of this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility The European Commission and the Consumers, Health Agriculture and Food Executive Agenc (CHAFEA) do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.

HET IS GOED EN GEZOND
MET GROENTE EN FRUIT

It’s Bio is…

IT’S_BIO (acroniem voor “It’s good healthy and natural_BIO FRUIT&VEG”) is een Europees project ter bevordering van de biologische productiemethode in de groente- en fruitsector in Italië, België en Griekenland, met aandacht voor de positieve aspecten op het gebied van:
– gezondheid van de producten;
milieuduurzaamheidDe eigenschap van een ontwikkeling of toestand die voor onbepaalde tijd op een bepaald niveau kan worden gehouden.
Op het gebied van het milieu kan dit worden gedefinieerd als het respecteren van het ritme van de natuur en de biodiversiteit, waardoor het milieu de tijd krijgt om zich te herstellen en aan toekomstige behoeften aan hulpbronnen te voldoen.
van de productie;

– garantie van de door de Europese wetgeving “EU-verordening 848/18”Geheel van voorschriften inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten. Deze voorschriften zijn bedoeld als duidelijke leidraad voor de biologische productie in de Europese Unie en als garantie voor de consument m.b.t. de betrouwbaarheid van de producten. geregelde productiemethode.

Het project is toevertrouwd aan A.O.P. GRUPPO VI.VA., een vereniging van 12 producentenorganisaties die in bijna alle Italiaanse regio’s aanwezig zijn en in totaal ongeveer 23.000 hectare bebouwen, waarvan 15.000 voor fruit en iets meer dan 8.000 voor groenten.

Biologische
Landbouw is

In de Biologische Landbouw worden in alle stadia van de productie alleen stoffen van natuurlijke of minerale oorsprong gebruiktZoals bijvoorbeeld: zwavel, koper, natuurlijk pyrethrum, etherische oliën, minerale olie Bacillus thuringiensis., met toepassing van verdedigingssystemen zoals de verwarringstechniek.Ook desoriëntatie van het mannetje genoemd. Dit bestaat uit het verspreiden van een lokstof in de boomgaard die verhindert dat het mannetje van de schadelijke soort het vrouwtje vindt, om paring en dusverspreiding te verhinderen.
Meststoffen, pesticiden, herbiciden, synthetische chemische conserveringsmiddelen en genetisch gemodificeerde organismen zijn uitgesloten. De grond wordt bebouwd met methoden die gericht zijn op de instandhouding van een evenwichtig landbouwsysteem, zoals gewasrotatieRotatie waarbij in de loop der tijd verbeteringsgewassen en bodemuitputtende gewassen met elkaar worden afgewisseld. Er worden peulgewassen afgewisseld bij gebruik als stalweiden of groenbemesters, waarbij mengsels met verschillende soorten essences worden gezaaid om de vernieuwing van de bodembalans te bevorderen., groenbemestingOok groenbemester genoemd. Dit bestaat uit het zaaien van een mengsel van kruidachtige soorten en het onderploegen ervan nadat ze een bepaald groeiniveau hebben bereikt., grasbedekkingHierbij wordt in fruitboom- en wijngaarden de door de hoofdteelt vrijgelaten grond bedekt met kruidachtige planten die periodiek worden gemaaid.
en de aanleg van heggen en bosjes in niet-bebouwde gebieden om het leven van insecten die nuttigGebruik van predatoire of parasitaire antagonisten voor de bestrijding van schadelijk insecten voor de plant. Enkele voorbeelden zijn: Phytoseiulus Persimilis, fytoseïde predatoren van de rode spintmijt, Orius Laevigatus anthocoride predator van trips, Diglyphus Isaea, parasitoïde vliesvleugelige van bladmineerders, Aphidius Colemani, parasitoïde voor de biologische bestrijding van verschillende soorten bladluis. zijn voor de bestrijding van plagen die planten beschadigen, in stand te houden. Vanuit een perspectief waarin voedselkwaliteit wordt gezien als een bron van welzijn, is biologisch een veilige keuze in termen van traceerbaarheid van de toeleveringsketenHet proces waarmee de weg van een voedselproduct van oogst tot verkoop kan worden getraceerd., milieubescherming en gezondheid van de producten.
De Biologische Landbouw staat vanwege zijn erkende positieve effecten op het milieu en de biodiversiteitDe verscheidenheid aan levende organismen binnen een bepaald milieu. centraal in de Europese Green Deal (het voorstel van de Europese Commissie om klimaat- en milieuproblemen aan te pakken). Een van de acties die in het PlanFarm to ForkHet door de Europese Commissie ontwikkelde tienjarenplan (dat door elke EU-lidstaat op nationaal niveau moet worden aangenomen) om de overgang naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem in goede banen te leiden.
De “Farm to Fork”-strategie heeft betrekking op vele aspecten van de toeleveringsketen (van teelt tot productie, van voedseletikettering tot consumptie) en stelt als belangrijkste tegen 2030 te bereiken doelstellingen:
– 50% vermindering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en 20% vermindering van het gebruik van meststoffen;
– 50% vermindering van de totale verkoop van antimicrobiële stoffen voor landbouwhuisdieren en antibiotica voor de aquacultuur;
– omschakeling naar biologische landbouw van 25% van de landbouwgrond.
” worden geschetst om de overgang naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem te bevorderen, is de omschakeling van 25% van het Europese landbouwareaal op biologische landbouw tegen 2030.

Biologisch is
voor een
gezonder en
schoner milieu

Biologische landbouwtechnieken respecteren het milieu en zijn evenwicht omdat:
– ze de lucht- en waterverontreiniging beperken;
– ze overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen en bodemerosie voorkomen;
– ze voorkomen dat nuttige organismen uitsterven;
– ze de biodiversiteitDe verscheidenheid aan levende organismen binnen een bepaald milieu. in het milieu behouden
– ze de bodemvruchtbaarheid met constante aanvulling van organisch materiaalis het levende deel van de bodem. Het bestaat uit koolstofhoudende stoffen en is zeer variabel in de tijd, afhankelijk van de toegepaste landbouwpraktijken. en gewasrotatieRotatie waarbij in de loop der tijd verbeteringsgewassen en bodemuitputtende gewassen met elkaar worden afgewisseld. Er worden peulgewassen afgewisseld bij gebruik als stalweiden of groenbemesters, waarbij mengsels met verschillende soorten essences worden gezaaid om de vernieuwing van de bodembalans te bevorderen. verbeteren.
Dit alles zorgt ook voor een gezondere omgeving voor wie op het platteland woont en werkt.
Vandaag de dag, mede door een steeds dringender wordende noodzaak om de keuze voor eco-duurzaamheid te versterken, is biologische teelt tevens een moderne en verantwoordelijke levensstijl.

Biologisch is
gecertificeerd

Biologische producties zijn onderworpen aan Europese verordeningen waarvan de bepalingen betrekking hebben op productienormen, etikettering, het controle- en certificeringssysteem en de invoer uit niet-EU-landen. Elke biologische marktdeelnemer (producent of handelaar) moet worden gecontroleerd en gecertificeerd door een instantie die wettelijk is erkend door de bevoegde autoriteit van elke lidstaat.
Op de VERPAKKING of het ETIKET van elk product worden altijd de codes van de geaccrediteerde controle-instantie die de producent certificeert en het EU-LogoHet biologisch logo van de UE dat voor een consistente visuele identiteit zorgt van alle biologische producten uit de Europese Unie. Het gebruik ervan is verplicht voor alle voorverpakte biologische levensmiddelen uit de EU die als biologisch binnen de EU worden geproduceerd en verkocht. vermeld.

De Biodynamische Landbouw:
de goede bodem

De Biodynamische Landbouw heeft dezelfde beginselen als biologische landbouw, maar is meer gericht op de zorg voor en het behoud van de bodemvruchtbaarheid als bron van evenwicht tussen productie en milieu door de vorming van humus“Humus een onlosmakelijk huwelijk tussen bodem en plant, een eeuwig huwelijk tussen hemel en aarde”. J.W. Goethe
Humus is de belangrijkste voedingsbron voor de plant. Het is een levende materie die wordt gecreëerd door levende organismen zoals bacteriën en schimmels en zorgt voor ideale leefomstandigheden in de bodem voor een gezonde plantengroei.
(een voedingsstoffencomplex voor de plant dat het resultaat is van een specifieke omzetting van organisch materiaalis het levende deel van de bodem. Het bestaat uit koolstofhoudende stoffen en is zeer variabel in de tijd, afhankelijk van de toegepaste landbouwpraktijken. door micro-organismen die in de bodem leven). Volgens een van de principes van de biodynamische landbouw groeien planten in vitale grond beter en zijn ze beter bestand tegen ziekten.
Biodynamische producten bieden een dubbele waarborg voor de consument door een specifiek keurmerkKeurmerk voor landbouwproducties die gebruik maken van biodynamische landbouwmethoden. Verdèa – Biodynamische landbouw, is een certificatiesysteem met een specificatie van de eisen die nodig zijn om aan de biodynamische methode te voldoen. naast het biologische keurmerk.

HET IS GOED EN GEZOND
MET GROENTE EN FRUIT

Voor info:
AOP Gruppo VI.VA.
Visione Valore Soc. Coop. Agricola
Viale della Cooperazione n. 400 – 47522 Cesena (FC)
Tel. 0547.317780 – Fax. 0547.414177
Email info@aopgruppoviva.it
P.E.C. aopgruppoviva@legalmail.it
Privacy / Copyright AOP GRUPPO VI.VA / Web design Casali e Associati